Nieuwsberichten NL

Acid Buf® verlicht de gevolgen van hittestress

De lente en zomer worden alsmaar warmer en we kunnen reke-nen op meer zonnige dagen, maar helaas zijn de bijbehorende hogere temperaturen niet altijd een pretje voor onze dieren. Hittestress ligt op de loer en dit heeft gevolgen voor o.a. de voer-opname, (darm)gezondheid en de productieresultaten. Om de negatieve effecten van hittestress te verlichten, kan Acid Buf worden ingezet, een product met veel dierspecifieke voordelen.

Nordic Petfood Conference – Porto 2019

Op 8 en 9 oktober vond het 5e Nordic Petfood Conference plaats in Porto (Portugal).

Wij zijn erg dankbaar dat wij als Super Premium Sponsor deel hebben mogen nemen.

Zoals altijd kenmerkt deze conferentie zich door een grote diversiteit aan deelnemers (petfood producenten, toeleveranciers en wetenschappers) en een breed programma.

De bijna 200 deelnemers en het mooie programma tezamen met een schitterende accommodatie op een top locatie, zorgde voor een onvergetelijke twee dagen!

David & Milka, hartelijk dank voor de organisatie en tot volgend jaar in Krakow!

Jan Akerboom met welverdiend pensioen!

De dag waarvan we dachten dat hij nooit komen zou.
Sinds 1 juni jl. Is Jan SR., de oprichter van Jadis Additiva, officieel met pensioen.

Achter de schermen zal Jan nog wel de nodige taken verrichten, maar de tijd om in de spotlights te staan is voorbij.
De taken en verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan Jan JR en Bernd.

Jadis en al zijn medewerkers wensen Jan een fijn en welverdiend pensioen toe.

MTSE: Microtracers vs traditionele tracers

Verschillende methodes zijn beschikbaar om uniformiteit en verslepingstesten te doen.

Hierbij kan u denken aan een indirecte analysemethode zoals: Cobalt, Mangaan, Methylviolet, Selenium en Oxytetracycline. Maar er zijn ook tracer methodes beschikbaar welke direct te analyseren zijn zoals de Microtracer, met name de FSS Lake, methode.

Een vergelijkende studie naar de geschiktheid van de tracers is uitgevoerd onder verschillende mengvoeder producenten.

Lees hieronder meer in het artikel uit Feed Magazine/ Kraftfutter